Cảnh báo giả mạo Khung Tranh Chuyển Động

Cảnh báo giả mạo Khung Tranh Chuyển Động

Quý Khách lưu ý cảnh giác

𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑲𝒉𝒖𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 - 𝑻𝒉𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒎𝒆 𝒄𝒉𝒊̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝑺𝑨̉𝑵 𝑿𝑼𝑨̂́𝑻 1 𝑷𝑯𝑰𝑬̂𝑵 𝑩𝑨̉𝑵 𝑫𝑼𝒀 𝑵𝑯𝑨̂́𝑻 - 5 𝑰𝑵𝑪𝑯 𝑻𝑹𝑶𝑵𝑮 𝑺𝑼𝑶̂́𝑻 (Tất cả những phiên bản khác đều là giả mạo tên thương hiệu).

Hiện tại, The Frame  - Khung Tranh Chuyển Động đang sản xuất phiên bản 10inch trong suốt có kết nối wifi, và sử dụng app The Frame (hiện tại đã có trên Android)  và IOS dự kiến sẽ là Tháng 1 /2024. Quý khách lưu ý các bên giả mạo sẽ sử dụng app tên khác.

𝑻𝑨̂́𝑻 𝑪𝑨̉ 𝑺𝑨̉𝑵 𝑷𝑯𝑨̂̉𝑴 𝑲𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑪𝑶́ 𝑻𝑬𝑴, 𝑯𝑶̣̂𝑷, 𝑵𝑯𝑨̃𝑵 đ𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑲𝒉𝒖𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒉𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒎𝒆.

Tụi mình sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành hay hỗ trợ, hay bất kỳ khiếu nại nào khi khách hàng mua sản phẩm từ các bên giả mạo thương hiệu.
Mọi người cẩn thận và xem kỹ các thông tin khi mua hàng nhé!
𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒌𝒆̂𝒏𝒉 𝒃𝒂́𝒏 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒖̣𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂̂𝒚 𝒏𝒉𝒂:
Cảm ơn Mọi người đã luôn tin tưởng, ủng hộ The Frame chúng mình. 😍😍
Quay lại blog