Khung Tranh Chuyển Động Tham Dự Startup Wheel 2023

Khung Tranh Chuyển Động Tham Dự Startup Wheel 2023

Startup Wheel là một trong những cuộc thi khởi nghiệp thường niên quy mô quốc tế. Trong 10 năm, Startup Wheel chào đón hơn 2,000 startups mỗi năm từ 43 quốc gia trên cả 5 châu lục; 1.500 quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia đầu ngành và các đối tác toàn cầu. Startup Wheel – bức tranh toàn cảnh của khởi nghiệp Việt Nam và khu vực. Đăng ký Startup Wheel để tham gia vào Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo!

The Frame trở thành 1 trong những ứng viên nổi bậc tại Startup Wheel 2023, cùng đón chờ kết quả nhé !!
Quay lại blog